[ Chiron în cadrane ] - [ Chiron în emisfere ] - [ Chiron în semne ] - [ Chiron în zodii ] - [ Chiron vibraţional ]


Chiron în zodii şi case

Chiron în Berbec

Această poziţionare semnifică căutarea adevărului, precum şi a identităţii personale.

Chiron în semnul Berbecului exprimă spiritul de independenţă în diverse domenii de activitate ale minţii conştiente.

În cazul unei aspectări dizarmonice în semnul Berbecului, atunci persoana va cere de la ea însăşi prea multe, şi astfel va acţiona într-un mod riscant şi lipsit de chibzuinţă.

De asemenea, prin această poziţionare, persoana se simte mult mai singură, datorită idealismului personal.

 

Chiron în Casa I

Cu cât este Chiron mai apropiat de Ascendent, cu atât este mai mare probabilitatea ca persoana să fie perfecţionistă şi neconvenţională.

La baza acestor acţiuni neconformiste se poate afla frica de a lua decizii greşite sau de a acţiona greşit faţă de ceva / cineva.

În anumite cazuri, cu

Chiron în casa I, persoana de poate considera perfectă în tot ceea ce face, sau chiar desăvârşită. Acest aspect poate fi defavorabil persoanei, afectându-i astfel modul în care îşi percepe propria identitate.

Pentru unele persoane,

Chiron în această Casă I, le va furniza energiile spirituale, necesare extinderii conştiinţei, cu scopul de a intensifica cunoaşterea de sine. Astfel de persoane pot fi excelenţi profesori (maeştri spirituali) sau vindecători. 

Chiron în Taur

Individul are nevoie de securitate materială, posedând un simţ unic al valorilor. Va trebui să ştie ce vrea şi să acţioneze în consecinţă.

Această poziţionare sugerează căutarea plăcerilor şi a valorilor.

Chiron în acest semn furnizează respectul pentru posesiuni şi plăceri materiale.

Valorile personale, în relaţie cu alte obiectele, precum şi modul de a percepe lucrurile în general sunt realizate într-un mod special.

În aspecte dizarmonice (cuadratură, opoziţie) cu alte planete, Chiron nu va putea să ofere soluţia de rezolvare a unor probleme ce ţin de bani sau posesiuni materiale.

În anumite situaţii, poate exista o anumită obsesie faţă de aceste posesiuni, în care poate fi inclus şi obsesia faţă de sex.

În cazul aspectelor armonice (conjuncţie, sextil, trigon) cu celelalte planete, plăcerile materiale vor fi obţinute prin intermediul investirii în valorile personale, care pot fi atât materiale, cât şi spirituale.

Chiron în Casa II

Chiron aflat în Casa valorilor materiale, va fi afectat de modul în care se raportează conştiinţa individului la aceste valori.

Dacă Chiron este este afectat de celelalte planete, persoana poate deveni obsedată de acumulările materiale sau nemulţumită permanent, în ciuda oricărui bun material pe care îl achiziţionează.

Pentru unele persoane, această poziţionare, va însemna cristalizarea gândirii şi a opiniilor în raport cu valorile materiale.

Un Chiron bine aspectat, îi va furniza persoanei o satisfacţie care rezultă din punerea în practică a propriilor valori, în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea. Aceste valori pot fi materiale sau spirituale.

 

 

Chiron în Gemeni

În zodia Gemenilor, ce corespunde Casei a III-a, persoana se află în căutarea idealurilor personale, prin intermediul studiului şi a comunicării.

Dacă Chiron este poziţionat dizarmonic în raport cu celelalte planete, atunci individul va fi incapabil să perceapă evenimentele ce se desfăşoară dincolo de mintea conştientă sau în sens negativ, va fi obsedat să înţeleagă cât mai multe lucruri.

Prin aspecte armonice cu celelalte planete, Chiron îi va furniza individului capacitatea de a înţelege diversele aspecte ale vieţii, din mai multe perspective.

Dintre caracteristicile cele mai importante ale acestei poziţionări ale lui

Chiron în Gemeni, îl constituie faptul de a fi conştienţi de modul în care prin intermediul gândului (a gândirii în general) indivizii îşi construiesc realitatea concretă în care îşi desfăşoară viaţa zilnică.

 

Chiron în Casa III

Chiron în această casă creează tendinţa ca persoana să fie mult mai profundă în momentele de absenţă a conştienţei. O astfel de absenţă este de obicei legată de modul de înţelegere a lucrurilor, în momentul în care sunt prezentate anumite subiecte considerate a fi importante, pentru persoana care le face.

De exemplu, în momentul în care se poartă o conversaţie, persoana crede că el / ea este conştient de ceea ce se discută, când de fapt acest lucru nu se întâmplă. Aceste evenimente se pot produce, în cazul în care individul consideră irelevante aspectele sociale sau nu este conştient de limitele personale.

În căutarea de a înţelege sensul vieţii, persoana se poate concentra pe imaginea de ansamblu, pentru a putea descoperi detaliile considerate insignifiante şi a le înţelege.

Energiile vindecării şi ale disciplinei, sunt greu de asimilat în cazul poziţionării lui

Chiron în Casa a III-a, corespondentă a elementului Aer.

Pentru unele persoane,

Chiron în Casa a III-a le va permite să realizeze restructurare a gândirii, care este posibilă doar prin intermediul unui echilibru intelectual.

Chiron în Rac

Cu o astfel de poziţionare, Chiron aflat în zodia corespunzătoare Casei a IV-a (Familia), îi furnizează individului dorinţa de a căuta siguranţa emoţională şi familială.

Primind aspecte dizarmonice, Chiron poate genera o profundă nesiguranţă în cadrul propriului cămin.

Bine aspectat de celelalte planete, Chiron îl va determina pe individ să fie mult mai conştient de nevoile personale de siguranţă.

Prin plasarea în zodia Racului, Chiron îi va transmite persoanei acea energie spirituală, care să-l ajute să depăşească condiţionările din trecut, care îi blochează optimismul şi tendinţele de maturizare, care sunt necesare pentru evoluţia spirituală.

Chiron în Casa IV

Chiron în această Casă tinde să intensifice lucrurile legate de modul în care este percepută maturizarea personală, cât şi sentimentele de izolare emoţională sau singurătate.

Pentru unele persoane, aceste trăiri pot fi intensificate, dacă în copilăria lor au avut parte de experienţe dureroase.

În acest sens este indicată vindecarea traumelor interioare (sufleteşti), care odată soluţionate, pot fi aplicate şi pe cei din jur care prezintă probleme similare.

În cazul în care Chiron este armonic aspectat, persoana va putea să lucreze cu energiile acestei Case a IV-a, cu optimism şi conştiinciozitate.

 

Chiron în Leu

Chiron in această zodie, sugerează căutarea

identităţii personale, precum şi a dorinţei de a oferi şi a primi de la tot ce înconjoară persoana.

Dizarmonic aspectat în această zodie, Chiron induce persoanei unele dificultăţi în a-şi exprima propriul Ego în relaţiile cu cei din jur. Prin urmare, riscurile care nu sunt necesare, vor trebui a fi evitate.

Armonic aspectat de către celelalte planete, Chiron va conferi persoanei un Ego puternic, prin intermediul căruia îşi va putea cunoaşte mai uşor calităţile latente.

 

Chiron în Casa V

Poziţionarea lui

Chiron în această Casă, poate uneori semnifica absenţa spontaneităţii.

Relaţiile sentimentale şi întâlnirile intime sunt evenimentele predominante în viaţa individului. De asemenea, persoana se poate concentra pe exprimare de sine, creativitate, copii, animale de companie, distracţii, practicarea diverselor sporturi, asumarea unor riscuri sau pe administrarea bunurilor personale.

Pentru astfel de domenii în care persoana să-şi demonstreze abilităţile înnăscute, este necesar un anumit grad de maturitate, o stimă de sine, o conştiinţă elevată, precum şi o exprimare sublimată a sexualităţii.

Chiron în Fecioară

În semnul de pământ al Fecioarei, Chiron este bine poziţionat, deoarece calităţile metodice şi pământeşti ale acestui semn, se combină armonios cu calităţile vindecătoare ale Centaurului.

Prin intermediul unor aspecte nefavorabile individului, Chiron îl va face pe individ să aibă unele dificultăţi în a-şi exprima emoţiile, precum şi în utilizarea experienţelor câştigate printr-un efort susţinut. De asemenea, în astfel de cazuri, poate exista o obsesie faţă de muncă sau sănătate.

Bine aspectat în acest semn, Chiron îi va permite persoanei în cauză, să dezvolte un echilibru stabil între mintea conştientă şi mintea spirituală, ce îi vor furniza astfel capacităţi speciale de vindecare şi de învăţare.

 

 

Chiron în Casa VI

Casa a VI-a este legată de sănătate, muncă şi analiză în raport cu necesităţile zilnice.

Chiron poziţionat în această Casă, oferă posibilitatea persoanei de a înţelege ritmul natural al organismului uman.

Cercetarea personală se face prin multiple încercări practice şi o lentă transformare. Individul îmbină căutarea satisfacţiei emoţionale, cu un progres intelectual.

În cazul în care persoana este frustrată de un control rigid sau de o gândire critică, atunci va trebui să integreze înţelegerea de sine cu altruismul faţă de ceilalţi. În caz contrar, persoana poate simţi diverse tensiuni generate de organism, care în cele din urmă vor genera simptomele unei / unor boli.

Din fericire pentru astfel de persoane, nu va fi prea dificil pentru a înţelege semnificaţia reală care a generat apariţia unor astfel de boli şi de o aplica în viaţa zilnică. În acest sens, pe parcursul procesului de vindecare, persoana în cauză îşi va transforma radical modul de a trăi, cât şi filozofia sa de viaţă.

Odată cu finalizarea acestui proces de transformare, persoana va putea să trăiască viaţa într-un mod mai universal, găsind un echilibru între a lucra pentru propria persoană sau pentru cei din jur. În acest sens, aceste persoane din jur vor fi ajutate să caute singuri soluţii la problemele personale.

Chiron în Balanţă

Acest poziţionare a lui Chiron, îl va determina pe individ să realizeze maturizarea spirituală, prin intermediul asocierii cu ceilalţi.

Prin aspecte dizarmonice, Chiron aflat în această zodie, va putea genera un dezechilibru în

cadrul relaţiilor, datorită aşteptărilor prea mari de la cei din jur, sau a permanentei comparări a propriilor capacităţi cu cele ale celorlalţi.

Armonic aspectat, Chiron îi va furniza persoanei capacitatea de a impune echilibrul şi dreptatea în orice domeniu în care îşi desfăşoară activitatea.

Lecţia pe care individul va trebui să o înveţe de pe urma plasamentului lui

Chiron în această zodie, este de a dezvolta capacităţile vindecătoare latente în cadrul relaţiilor (de cuplu sau de afaceri / asociaţii).

De asemenea, pentru a evolua spiritual în acest caz, persoana va trebui să nu câştige avantaje cu scopuri egoiste, de pe urma relaţiilor pe care le-a stabilit, ci să ofere un sprijin altruist.

Chiron în Casa VII

Prin intermediul acestei poziţionări persoana poate percepe relaţia intimă ca pe o provocare. Astfel, persoana poate avea aşteptări prea mari de la partenera / partenerul de viaţă.

Pentru unele persoane, va exista o dorinţă intensă de a primi devoţiunea de la cei din jur.

În cazul în care persoana va fi rănită de pe urma relaţiei intime, va  trebui să înţeleagă modalitatea în care aşteptările personale, pot fi concretizate în viaţa zilnică. 

În ceea ce priveşte indivizii care s-au simţit ofensaţi de aceste relaţii, aceştia vor trebui să înveţe să-i înţeleagă pe cei din jurul lor.

De asemenea, aceştia vor trebui să-şi vindece rănile emoţionale, pentru a putea să dobândească o mai profundă înţelegere a nevoilor personale, cât şi pe cele ale partenerului de viaţă. În acest mod vor reuşi să obţină armonia conjugală mult dorită.

Un Chiron bine aspectat în această casă, îi va permite persoanei să interacţioneze armonios cu cei din jur.

Chiron în Scorpion

Chiron în Scorpion, poate intensifica sensibilitatea în domenii legate de sex, intimitate şi experienţe care duc la o maturizare transformativă.

Experienţele ce pot apărea în viaţa persoanei, vor duce la disoluţia vechilor obiceiuri şi reconstrucţia unei noi percepţii despre propria persoană. Cu timpul, această tranformare constructivă, se va produce şi în domeniul public sau social în care individul îşi desfăşoară activitatea.

Dizarmonic aspectat, Chiron va putea genera un comportament distructiv sau în contradicţie cu normele morale, general acceptate.

De asemenea,

Chiron în zodia Scorpionului, bine aspectat, va permite ca energiile instinctive să fie canalizate pentru un scop constructiv.

 

 

 

Chiron în Casa VIII

Casa a VIII-a semnifică: modul în care persoana moşteneşte diverse bunuri sau le transferă altor persoane; marile afaceri; dorinţele majore; moştenirile; relaţiile sexuale. Prin intermediul lui Chiron în această Casă, se va putea realiza lupta pentru obţinerea unui echilibru în cadrul domeniilor mai sus enumerate.

Emoţiile pot izbucni în diverse extreme, cum ar fi: păstrarea cu vehemenţă a unor secrete; obsesii legate de moarte; manipularea altor persoane.

În cazul persoanelor lipsite de orice putere decizională, există tendinţa de a acţiona adesea violent în raport cu cei din jur.

Persoanele care au puterea decizională, acestea o vor aplica cu dificultate. Astfel, aceştia se pot identifica cu partea obscură a vieţii.

Lecţia de învăţat de pe urma poziţionării lui

Chiron în această Casă, este de a înţelege că partea obscură a vieţii este doar reversul părţii luminoase şi armonioase a vieţii.

Fiind mult mai conştient de acest aspect al vieţii, persoana va putea aprecia valorile lumii înconjurătoare.

Un Chiron armonios aspectat, va permite persoanei să îmbrăţişeze aspectele mistice ale vieţii. În acest sens, individul cu certe calităţi de vindecător, va putea să-i ajute pe cei aflaţi în partea obscură a vieţii. 

Chiron în Săgetător

Chiron este bine poziţionat în Săgetător, deoarece calitatea justiţiară a acestui semn se combină armonios cu calităţile conştiinţei expansive a Centaurului.

Prin urmare, această poziţionare, sugerează posibilitatea ca persoana să-şi lărgească orizontul conştiinţei prin intermediul călătoriilor îndepărtate, religiei sau filozofiei.

Dacă Chiron este dizarmonic aspectat în Săgetător, atunci această posibilitate de expansiune a propriei conştiinţe va fi semnificativ inhibat.

Pentru cei care au Chiron armonic aspectat, vor deveni nobili în judecată şi înţelepţi, fiind de asemenea interesaţi de aspectele ecologice ale mediului înconjurător.Chiron în Casa  IX

Pe nativ îl atrage tot ceea ce este ascuns, misterios, necunoscut sau străin. Persoana este persuasivă, iscoditoare, senzitivă, vizionară şi filosofică, reuşind să depăşească toate provocările vieţii. Este atras de călătoriile la niveluri subtile, cum ar fi: vise, imaginaţie creatoare sau călătorii astrale.

Această poziţionare îl va determina pe individ să se axeze pe un ideal, o filozofie, o religie sau asupra unor subiecte excentrice sau entuziaste, cu scopul de a obţine o cunoaştere detaliată despre domeniile mai sus amintite.

Dezavantajul acestei cunoaşteri amănunţite este acela că persoana poate să omită celelalte aspecte ale vieţii – considerate irelevante.

Acest echilibru necesar pentru toate nivelurile conştiinţei se va putea obţine prin meditaţie şi conştientizare.

Un Chiron bine aspectat în această Casă, îi va permite persoanei să poată să-şi reformuleze cu uşurinţă percepţiile legate de viaţă sau conceptele metafizice.

De asemenea, călătoriile îi vor aduce persoanei iluminarea mult căutată.

Chiron în Capricorn

Prin intermediul lui

Chiron în Capricorn, persoana va reuşi să înţeleagă sensul vieţii.

Dizarmonic aspectat, Chiron va genera diverse dificultăţi faţă de aspectele vieţii, care au fost influenţate de o relaţie dificilă cu tatăl.

Dacă Chiron este bine aspectat de celelalte planete, persoana va putea să îmbrăţişeze cu o mai mare uşurinţă şi sensibilitate, cu mai mult umor, precum şi cu o mai mare atenţie, diversele aspecte din viaţă.

Cu un astfel de plasament, este important ca persoana să înţeleagă numeroasele relaţii pe care le are, mai ales cele care necesită răbdare.

 

 

Chiron în Casa X

În cea de-a X-a Casă, Chiron indică modul în care persoana se integrează în mediul social.

Pentru numeroase persoane, acest lucru poate fi o provocare, datorită unei vocaţii idealiste sau datorită aşteptărilor ca alte persoane să-şi asume o prea mare responsabilitate.

Casa a X-a este asociată cu evenimentele sociale şi cu autoritatea în general. Astfel individul este o persoană autoritară (modelul fiind propriul părinte), care însă nu îşi impune această calitate celor din jur.

Prin intermediul lui

Chiron în această Casă, persoana îşi poate clarifica percepţia referitoare la putere, cât şi a modului în care aceasta poate fi aplicată. În acest sens individul va trebui să realizeze un echilibru în relaţiile cu persoanele autoritare, în timp ce lucrează în domenii de activitate legale.

Chiron în Vărsător

Această poziţionare a lui Chiron, denotă o dorinţă de a căuta un echilibru între mintea conştientă şi ce spirituală.

Dacă Chiron este dizarmonic aspectat în această zodie, idealurile persoanei se vor concretiza prin atitudini critice faţă de societate, cum ar fi excentricitate, rebeliune sau o prea mare dorinţă de independenţă.

Armonic aspectat, Chiron va furniza persoanei energia spirituală, ce îi va permite să realizeze un echilibru între aspectele superioare ale minţii şi Spirit, realizându-se astfel o maturizare individuală.

Pentru multe persoane cu o astfel de poziţionare, vor simţi o anumită detaşare faţă de lumea materială, ce le va cuprinde conştiinţa.

 

 

Chiron în Casa XI

În Casa a XI-a, asteroidul Chiron îi facilitează persoanei oportunitatea de a-şi dezvolta conştiinţa pentru a o raporta la complexitatea realităţii sociale, în care îşi desfăşoară activitatea.

Deşi persoanele cu o astfel de poziţionare, prezintă expectanţe mărite fătă de cei cu care interacţionează. Cu timpul, aceştia vor fi influenţaţi de vibraţiile spirituale ale lui Chiron, permiţându-le astfel să-şi dezvolte o mai profundă înţelegere faţă de conştiinţa socială – în general şi faţă de persoanele apropiate – în particular.

Dacă Chiron este bine aspectat, persoana va putea realiza cele mai sus amintite, cu o mai mare uşurinţă. Conştiinţa şi înţelegerea personală, vor fi puternic intensificate prin intermediul cooperării cu membrii societăţii.

Prin urmare va fi necesar ca persoana să nu fie prea idealistică în relaţiile cu cei din jur.

Chiron în Peşti

Prin intermediul poziţionării lui

Chiron în Peşti, individul va încerca să înţeleagă şi să se conecteze la sursa unică a Vieţii.

În cazul în care Chiron este dizarmonic aspectat, este posibilă apariţia unei frici de a fi stăpânit de forţe din planurile invizibile. O astfel de frică poate duce persoana la o izolare spirituală.

Prin urmare este necesar ca o persoană apropiată, să ofere ajutor şi securitate emoţională, persoanei afectate de această poziţionare.

Un Chiron armonic aspectat de celelalte planete, îi va permite individului să atragă cu o mai mare uşurinţă forţele spirituale care cuprind întreg universul. Această persoană este una idealistică şi altruistă, apreciind sensibilitatea şi oferind ajutorul celor care au nevoie.

 

 

Chiron în Casa XII

Efectele lui

Chiron în această Casa pot varia între a trăi viaţa într-o dezordine (haos) generală şi a obţine un echilibru în tot ceea ce înconjoară persoana.

În ciuda experienţelor acumulate, persoana se va putea maturiza prin realizarea unui echilibru între perceperea dimensiunilor superioare şi realitatea fizică. Orice exces realizat pe unul dintre aceste planuri, va duce la perturbarea acestui echilibru.

Pentru unele persoane, această poziţionare a lui Chiron, se poate manifesta prin frică asociată cu separarea de persoanele dragi (familie, prieteni).

În astfel de cazuri, sacrificiul altruist pentru persoanele apropiate, se poate transforma în şantaj, iar în cazuri extreme se ajunge chiar la ameninţări cu sinuciderea, pentru a câştiga compania acestora.

Un alt efect alt poziţionării lui

Chiron în Casa a XII-a, determină persoana să plângă aparent fără motiv, care de fapt este rezultatul eliberării bruşte a necazurilor inhibate pe o perioadă îndelungată de timp.

Datorită amânării şi nesoluţionării acestor necazuri, persoana va fi predispusă să se îmbolnăvească – boală care va determina o transformare în viaţa persoanei, utilă maturizării ulterioare.


[ INDEX ASTROLOGIE ] [ INDEX PRINCIPAL ]